Tôi là ai

Tôi là Danny Lê Tuấn, luật sư, thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế – thạc sĩ Luật. Tôi và nhóm các Luật sư, Chuyên gia Kinh tế, Tài chính, Thuế, Truyền thông và tổ chức sự kiện thực hiện các công việc tư vấn và định hướng cho các tổ chức và cá nhân có yêu cầu. Thành viên của nhóm là những người có kinh nghiệm hoạt động các lĩnh vực: Đầu tư, truyền thông – báo chí, quản trị, xử lý khủng hoảng…

 

Cam kết

  1. Đạt kết quả
  2. Sự thật là ưu tiên hàng đầu 
  3. Bảo mật tuyệt đối
  4. Tiếp cận đối tác theo cách cá biệt hóa.
  5. Hệ thống, phương pháp chọn lọc phù hợp từng đối tượng
  6. Đồng hành cùng khách hàng.

đối tác – khách hàng

đăng ký tư vấn

đăng ký