Tôi là ai

Luật sư, Thạc sĩ Luật Kinh tế, Thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế NKUST. Có kinh nghiệm hoạt động các lĩnh vực: Đầu tư, truyền thông – báo chí, quản trị…

 

Cam kết

  1. Đạt kết quả
  2. Sự thật là ưu tiên hàng đầu 
  3. Bảo mật tuyệt đối
  4. Tiếp cận đối tác theo cách cá biệt hóa.
  5. Hệ thống, phương pháp chọn lọc phù hợp từng đối tượng
  6. Đồng hành cùng khách hàng.

đối tác

Chia sẻ kiến thức

Video

đăng ký tư vấn

đăng ký