How One Vietnamese Village Is Keeping An 800-Year-Old Paper-Making Tradition Alive

Một tờ giấy dó truyền thống của Việt Nam có thể tồn tại 800 năm. Chỉ có một số gia đình ở tỉnh Bắc Ninh vẫn miệt mài biến những mảnh vỏ cây thành một tấm giấy. Các nhà máy giấy công nghiệp đã đưa nghề này đến bờ vực tuyệt chủng. Vậy làm thế nào mà nghề thủ công hàng thế kỷ này vẫn đứng vững?

Bài này đã được đọc 318 lần!


This entry was posted in . Bookmark the permalink.