Mại dâm đã là một phần cấu thành nên Amsterdam trong nhiều thế kỷ. Nhưng một số người muốn thành phố nổi tiếng về nghệ thuật và kiến ​​trúc, không phải tình dục và ma túy. Và điều đó có thể đồng nghĩa với việc đóng cửa sổ của Khu Đèn Đỏ nổi tiếng thế giới này.

Bài này đã được đọc 327 lần!


This entry was posted in . Bookmark the permalink.