Mại dâm đã là một phần cấu thành nên Amsterdam trong nhiều thế kỷ. Nhưng một số người muốn thành phố nổi tiếng về nghệ thuật và kiến ​​trúc, không phải tình dục và ma túy. Và điều đó có thể đồng nghĩa với việc đóng cửa sổ của Khu Đèn Đỏ nổi tiếng thế giới này.