Nỗ Lực Không Ngừng

Từ Tốt Đến Vĩ Đại Đến Không Thể Bị Đánh Bại Với cấu trúc trình bày khác hẳn những cuốn sách cùng thể loại, Nỗ lực không ngừng – Từ tốt đến vĩ đại đến không thể bị đánh bại dễ đi vào lòng người đọc với lối diễn đạt tự nhiên, chân thực và không hề cầu […]

14 NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA FAYOL

14 nguyên tắc quản trị này được đưa ra bởi Henry Fayol vào thế kỉ 19. Người kĩ sư này tin tưởng chắc chắn rằng quản trị là hoạt động không thể tách rời khỏi bất kì ngành nghề nào, từ đó, ông xây dựng 14 nguyên tắc quản trị kinh điển mà cho tới giờ vẫn […]