SENDO – THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM CẠNH TRANH THẾ NÀO VỚI KẺ KHỔNG LỒ NGOẠI QUỐC?

Đông Nam Á là khu vực có các thị trường thuộc nhiều lĩnh vực với quy mô rộng nhất cùng tốc độ tăng trưởng cao nhất toàn thế giới. Trong bối cảnh nền kinh tế Internet của khu vực này đã đạt ngưỡng quy mô 100 tỉ USD, thì ngành thương mại điện tử Đông […]