3 CHỈ SỐ CẦN QUAN TÂM KHI ĐỊNH GIÁ EARLY-STAGE STARTUP

Bài viết này giới thiệu về những chỉ số quan trọng mà các nhà đầu tư sẽ nhìn vào đầu tiên khi định giá một doanh nghiệp, trong trường hợp này là một doanh nghiệp SaaS (Software as a Service). Góc nhìn được đề cập ở đây là góc nhìn về chỉ số hoạt động […]