Bạn sẽ đọc khoảng: 2 phút

Linh cảm về một đại thảm họa toàn cầu sắp xảy ra trước mắt, bảy vị hiền giả từ bốn phương trời đến gặp nhau ở Toulanka, một tu viện hẻo lánh trong núi non trùng điệp Tây Tạng, để truyền tải cho hai thiếu niên Tenzin và Natina, các chìa khóa của sự hiền minh phổ quát. Vượt ra khỏi những dị biệt về văn hóa và lịch sử của truyền thống riêng biệt, họ dựa vào kinh nghiệm bản thân và tự biết được cảm hứng từ cái mà các triết gia Cố đại gọi là Linh Hồn Thế Giới: sức mạnh bao dung nhân từ duy trì sự hài hòa của vũ trụ.

Tác giả: Frédéric Lenoir
Dịch giả: Võ Thị Xuân Sương
Nhà xuất bản: NXB Khoa Học – Xã Hội
Công ty phát hành: IRED

Thông điệp của họ đáp ứng những vấn đề cốt yếu: ý nghĩa sự tồn sinh của tôi là gì? Làm cách nào để đời tôi được thành công và hạnh phúc? Làm cách nào để hài hòa các nhu cầu của thân thể và trí óc tôi? Làm sao học được tự biết mình và thể hiện tiềm lực sáng tạo trong tôi? Làm sao đi từ nỗi sợ hãi đến tình thương yêu và góp phần vào việc biến đổi thế giới?

Xa với các tín ngưỡng giáo điều, họ mở ra con đường giản dị và cụ thể của một chủ nghĩa nhân văn tinh thần, nó giúp con người thực sự sống.

Tiếp theo Petit traité de vie intérieure (Chuyên luận về cuộc sống nội tâm), Frédéric Lenoir truyền tải kiến thức triết học và tâm linh của ông qua một câu chuyện khai tâm trong sáng, làm xúc động con tim cũng như trí tuệ của ta.

Bài này đã được đọc 559 lần!