Bạn sẽ đọc khoảng: 5 phút

Ngày 11/11/2022, tại Trụ sở Bộ Tài chính Việt Nam đã diễn ra Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC với các nội dung hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và thực thi Các tiêu chuẩn phát triển bền vững nhằm giúp thúc đẩy tài chính xanh vì một nền kinh tế carbon thấp tại Việt Nam. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tài chính ông Nguyễn Đức Chi, Giám đốc IFC khu vực Đông Á – Thái Bình Dương; bà Kim- See Lim, Trưởng bộ phận hợp tác phát triển thuộc Cục Kinh tế liên bang Thụy Sỹ; ông Werner Gruber, cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Với thông điệp “cùng nhau hành động” được thể hiện xuyên suốt trong Hội nghị COP 27 hiện đang diễn ra tại Cộng hoà Ai cập, Biên bản ghi nhớ giữa UBCKNN và IFC được ký kết như một hành động thể hiện “cùng nhau hành động” với mục tiêu thúc đẩy phát triển TTCK Việt Nam tiệm cận cùng với các nước trong khu vực ASEAN, hiện thực hoá các kế hoạch phát triển thị trường vốn xanh và các sản phẩm vốn xanh, đẩy mạnh việc báo cáo, công bố thông tin phát triển bền vững tại Việt Nam, và phù hợp với các nội dung tại Quyết định số 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Việc triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ này sẽ thể hiện rõ quyết tâm hành động của Bộ Tài chính, UBCKNN trong việc đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam thực hiện các mục tiêu đặt ra trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050.

Thỏa thuận hợp tác mới giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) với IFC sẽ góp phần vào nỗ lực của Chính phủ nhằm thúc đẩy thị trường vốn để đối phó với biến đổi khí hậu thông qua tài chính xanh và tài chính bền vững. Với sự hỗ trợ của IFC, UBCKNN sẽ thúc đẩy việc áp dụng các chuẩn mực và thông lệ về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) — cũng như tăng cường giám sát việc thực thi các yêu cầu quốc gia về ESG của các thành viên thị trường. Điều này sẽ giúp củng cố khuôn khổ chính sách về tài chính bền vững, khuyến khích các sản phẩm tài chính sáng tạo như trái phiếu xanh, trái phiếu chuyển dịch (transition bonds) và trái phiếu gắn với phát triển bền vững (sustainability-linked bonds) để thu hút các nhà đầu tư quốc tế mà đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các tài sản bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhận định thị trường vốn đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch nền kinh tế Việt Nam theo hướng carbon thấp và nâng cao khả năng chống chọi với biến đổi khí hậu, thông qua nỗ lực huy động nguồn vốn xanh. Ông cũng hi vọng cùng với việc ký kết Biên bản ghi nhớ này, các hoạt động hợp tác song phương giữa hai bên sẽ tiếp tục được tăng cường hiệu quả, thúc đẩy hơn nữa việc áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ môi trường, xã hội và quản trị (ESG) quốc tế cho các thành viên trên thị trường vốn Việt Nam nhằm tạo ra một thị trường vốn xanh và bền vững.

Cũng tại buổi lễ, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cho biết thúc đẩy tài chính xanh và tài chính bền vững là ưu tiên dài hạn của UBCKNN. Việc IFC tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy áp dụng các chuẩn mực và thông lệ ESG của các thành viên thị trường sẽ giúp mở rộng quy mô huy động tài chính xanh, hướng tới một thị trường vốn phát triển bền vững tại Việt Nam.

Thay mặt UBCKNN, ông cũng cảm ơn Bộ Tài chính, IFC, Cục Kinh tế liên bang Thụy Sỹ đã hỗ trợ trong những năm qua. UBCKNN cũng đã đạt được những kết quả nhất định trong định hướng chiến lược xây dựng thị trường chứng khoán xanh, bền vững, phát triển các sản phẩm vốn xanh, đẩy mạnh việc báo cáo, công bố thông tin phát triển bền vững tại Việt Nam.

Những nỗ lực này nằm trong khuôn khổ Chương trình Tích hợp Môi trường, Xã hội, Quản trị (IESG) – một sáng kiến hợp tác giữa IFC và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO), với mục tiêu chính là hỗ trợ các cơ quan quản lý, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các bên liên quan khác tại Việt Nam quản lý các rủi ro ESG thông qua việc xây dựng các khung quản trị, các quy trình quản lý và ra quyết định liên quan.

Ông Werner Gruber, Trưởng Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sỹ tại Việt Nam, cho biết tăng cường năng lực ESG quyết định đến việc thực hiện các cam kết khí hậu và các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Tuy nhiên, các rủi ro ESG có thể là một trong những rào cản để thu hút đầu tư tư nhân vào các nước đang phát triển như Việt Nam. Hợp tác của SECO và IFC nhằm hỗ trợ gỡ bỏ rào cản này thông qua việc cải thiện thực hành ESG tại Việt Nam, giúp thu hút được nguồn vốn đầu tư cần thiết để thực hiện các cam kết khí hậu và các mục tiêu phát triển bền vững.

Trên nền tảng các chuẩn mực của IFC – Bộ Tiêu chuẩn Hoạt động Môi trường – Xã hội và Phương pháp Quản trị Doanh nghiệp, cách tiếp cận tích hợp ESG sẽ giúp giải quyết các chủ đề ESG nổi cộm, trọng tâm là khung quản lý rủi ro môi trường xã hội, công bố thông tin và minh bạch, quản lý rủi ro khí hậu và các rủi ro liên quan đến giới.

Chia sẻ tại buổi lễ ký kết, bà Kim See-Lim, Giám đốc Khu vực Đông Á-Thái Bình Dương của IFC cho biết xanh hóa thị trường vốn với trọng tâm là áp dụng các tiêu chuẩn ESG phải là một ưu tiên khi Việt Nam tập trung huy động đầu tư tư nhân để đạt được mục tiêu kép là trở thành một nền kinh tế có thu nhập cao và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. IFC vui mừng được tiếp tục đồng hành cùng UBCKNN và SECO trong nỗ lực thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho đầu tư khí hậu từ khu vực tư nhân, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và chống chọi với biến đổi khí hậu của Việt Nam.

Với việc ký kết kết Thoả thuận hợp tác này, UBCKNN sẽ xây dựng được một khung chính sách quản lý hiệu quả, nâng cao hơn nữa nhận thức của doanh nghiệp và cộng đồng nhà đầu tư về vai trò của tài chính xanh trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, nâng cao hơn nữa về nhận thức và trách nhiệm của công chúng đầu tư, cán bộ cơ quan quản lý, thành viên thị trường, doanh nghiệp niêm yết đối với các cam kết nhằm giảm thiểu khí phát thải, cùng đồng hành với Chính phủ hiện thực hoá các cam kết nhằm chống biến đổi khí hậu, vì một thế giới phát triển hoà bình ổn định.

theo: UBCKNN

Bài này đã được đọc 364 lần!